FOIA – Akti i Lirisë së Informacionit lejon një individ të paraqesë një kërkesë dhe të marrë regjistrime nga një agjenci qeveritare. Një Aplikim FOIA është shumë i dobishëm dhe shpesh përmban detaje rreth hyrjes së dikujt në Shtetet e Bashkuara, historinë e kaluar të emigrimit të një familje, dhe ndërveprime të mëparshme me sistemet penale dhe të emigracionit që mund të kenë ndikim të madh në përputhshmërinë për lehtësimin e emigracionit.

Ne ndihmojmë klientët tanë me aplikimet FOIA në vijim:

  • FBI FOIA – Byroja Federale e Hetimeve – për të marrë historinë penale
  • CBP FOIA – Dogana dhe Patrulla e Kufirit – për të marrë historinë lidhur me kalimet e kufirit
  • USCIS FOIA – Shërbimet e Doganave dhe të Emigracionit të Shteteve të Bashkuara – për të marrë informacion mbi historinë e peticioneve dhe aplikimeve të kaluara të emigracionit, përfitimet e dhëna, etj.
  • EOIR FOIA – Zyra Ekzekutive për Rishikimin e Emigracionit – për të marrë regjistrimet e historisë së emigracionit dhe procedurat e largimit me Gjykatën e Emigracionit.