slogan
NA TELEFONONI 832-288-2727
Build & Design
Zyrë Avokatie që Ofron Këshillim dhe Ekspertizë Ligjore në Fushën e Imigracionit

Sepse të Drejtat e Imigrantëve Janë të Drejta të Njeriut

Shërbimet e Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA-së nxjerrin udhëzime për statusin T joemigrues

Shërbimet e Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA-së nxjerrin udhëzime gjithëpërfshirëse në Manualin e Politikave të USCIS për gjykimin e kërkesave për statusin T joemigrues (ose viza T) të paraqitura nga viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, duke përfshirë sqarimin se si aplikantët vendosin përshtatshmërinë.

Udhëzimi redukton barrierat dhe pengesat për viktimat e trafikimit  në përputhje me qëllimin e Aktit të Parandalimit të Trafikimit dhe Dhunës të vitit 2000.

Në fuqi më 20 tetor 2021, udhëzimi mund të gjendet në Manualin e Politikave të USCIS. (PDF, 339.32 KB)

 

By : Olsa Cano | October 31, 2021 | USCIS News

NA KONTAKTONI

  • Hidden

Cano Immigration, PLLC.

Zyrë Avokatie qe Ofron Këshillim dhe Ekspertizë Ligjore në Fushën e Imigracionit

Për eksperiencën dhe ekspertizën tonë na kontaktoni në numrin: 832-288-2727 Ose plotësoni informacionin në të majtën tuaj.

BASHKЁPUNIMI YNЁ ME SHOQATA HUMANITARE PЁR IMIGRANTЁT

Ekipi ynë ligjor ka pasion të veçantë punën humanitare për imigrantët refugjatë, ata që i largohen persekutimit, luftërave dhe terrorit dhe që kalojnë disa nga vështirësitë më të jashtëzakonshme që ekzistojnë.

Ne dedikojmë shumë orë falas dhe bëjmë një punë të pandalshme sidomos për fëmijët e braktisur dhe gratë e abuzuara që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkim të një jete më të mirë. Gjithashtu ne mbështesim shumë shoqata humanitare që ndihmojnë imigrantët, jo vetëm me këshillime ligjore dhe përfaqësim falas të imigrantëve nëpër gjykatat e imigracionit, por edhe me ndihma të vazhdueshme monetare.

Për listën e organizatave që ne mbështesim shikoni më poshtë:

UNICEF www.unicefusa.org
Qëndra e Drejtësisë Tahirih http://www.tahirih.org
Fëmijët në Nevojë për Mbrojtje (KIND) https://supportkind.org/
Akademia e Ligjit të Imigracionit të Fëmijëve (CILA) (CILA) www.cilacademy.org
Këshilli Amerikan i Imigracionit (AIC) www.americanimmigrationcouncil.org
Për eksperiencën dhe ekspertizën tonë na kontaktoni në numrin: 832-288-2727 Ose plotësoni informacionin në të majtën tuaj.