slogan
NA TELEFONONI 832-288-2727
Build & Design
Zyrë Avokatie që Ofron Këshillim dhe Ekspertizë Ligjore në Fushën e Imigracionit

Sepse të Drejtat e Imigrantëve Janë të Drejta të Njeriut

Sekretari Mayorkas Cakton Venezuelën për Statusin e Mbrojtur të Përkohshëm për 18 Muaj

 

Sekretari i Sigurisë Kombëtare Alejandro N. Mayorkas ka caktuar Venezuelën për Statusin e Mbrojtur të Përkohshëm (TPS) për 18 muaj, deri në Shtator 2022. Ky emërtim i ri i TPS për Venezuelën i mundëson shtetasve të Venezuelës (dhe individëve pa kombësi që banuan për herë të fundit në Venezuelë) që aktualisht banojnë në Shtetet e Bashkuara, të paraqesin aplikacionet fillestare për TPS, për sa kohë që ato plotësojnë kërkesat e pranueshmërisë.

Ky emërim është për shkak të kushteve të jashtëzakonshme dhe të përkohshme në Venezuelë që parandalojnë shtetasit të kthehen në mënyrë të sigurt, duke përfshirë një krizë komplekse humanitare të shënuar nga uria dhe kequshqyerja e përhapur, si dhe një ndikim në rritje të pranisë së grupeve të armatosura jo-shtetërore, etj. TPS mund të caktohet në një vend me kushte si p.sh. konflikti i armatosur, katastrofat mjedisore ose kushte të jashtëzakonshme dhe të përkohshme.

Vetëm individët që mund të demonstrojnë qëndrim të vazhdueshëm në Shtetet e Bashkuara që nga 8 Mars 2021 kanë të drejtë për TPS nën përcaktimin e Venezuelës.

Individët që dëshirojnë TPS duhet të paraqesin një kërkesë në Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA brenda periudhës së regjistrimit 180-ditor. Ata gjithashtu mund të aplikojnë për Dokumentet e Autorizimit të Punësimit (EAD) dhe për autorizimin e udhëtimit. Të gjithë individët që aplikojnë për TPS i nënshtrohen kontrolleve të sigurisë dhe sfondit si pjesë e përcaktimit të kualifikimit.

 

By : Olsa Cano | March 24, 2021 | USCIS News

NA KONTAKTONI

  • Hidden

Cano Immigration, PLLC.

Zyrë Avokatie qe Ofron Këshillim dhe Ekspertizë Ligjore në Fushën e Imigracionit

Për eksperiencën dhe ekspertizën tonë na kontaktoni në numrin: 832-288-2727 Ose plotësoni informacionin në të majtën tuaj.

BASHKЁPUNIMI YNЁ ME SHOQATA HUMANITARE PЁR IMIGRANTЁT

Ekipi ynë ligjor ka pasion të veçantë punën humanitare për imigrantët refugjatë, ata që i largohen persekutimit, luftërave dhe terrorit dhe që kalojnë disa nga vështirësitë më të jashtëzakonshme që ekzistojnë.

Ne dedikojmë shumë orë falas dhe bëjmë një punë të pandalshme sidomos për fëmijët e braktisur dhe gratë e abuzuara që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkim të një jete më të mirë. Gjithashtu ne mbështesim shumë shoqata humanitare që ndihmojnë imigrantët, jo vetëm me këshillime ligjore dhe përfaqësim falas të imigrantëve nëpër gjykatat e imigracionit, por edhe me ndihma të vazhdueshme monetare.

Për listën e organizatave që ne mbështesim shikoni më poshtë:

UNICEF www.unicefusa.org
Qëndra e Drejtësisë Tahirih http://www.tahirih.org
Fëmijët në Nevojë për Mbrojtje (KIND) https://supportkind.org/
Akademia e Ligjit të Imigracionit të Fëmijëve (CILA) (CILA) www.cilacademy.org
Këshilli Amerikan i Imigracionit (AIC) www.americanimmigrationcouncil.org
Për eksperiencën dhe ekspertizën tonë na kontaktoni në numrin: 832-288-2727 Ose plotësoni informacionin në të majtën tuaj.