slogan
NA TELEFONONI 832-288-2727
Build & Design
Zyrë Avokatie që Ofron Këshillim dhe Ekspertizë Ligjore në Fushën e Imigracionit

Sepse të Drejtat e Imigrantëve Janë të Drejta të Njeriut

ICE shpall udhëzime të përkohshme për zbatimin dhe heqjen e operacioneve

Në 18 shkurt 2021 – Imigracioni dhe Zbatimi i Doganave të Sh.B.A-së (ICE) nxori një udhëzim të përkohshëm operativ që do të qeverisë përkohësisht operacionet e tij të zbatimit dhe largimit të imigracionit civil, derisa Sekretari i Sigurisë së Brendshme Alejandro Mayorkas lëshon udhëzimet e reja të zbatimit të Departamentit. Sekretari Mayorkas pritet të nxjerrë udhëzime të reja zbatimi në më pak se 90 ditë, pas konsultimit me personelin e Departamentit dhe palët e jashtme të interesit.

Udhëzimet e përkohshme të ICE do të përqendrohen ndaj sigurisë kombëtare, sigurisë së kufirit dhe sigurisë publike.

Individët supozohet të jenë një përparësi e zbatimit të sigurisë kufitare nëse kapen ndërsa përpiqen të hyjnë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara më ose pas 1 nëntorit 2020, ose nëse nuk ishin fizikisht të pranishëm në Shtetet e Bashkuara para 1 nëntorit 2020.

Dhe, individët supozohet se janë një kërcënim për sigurinë publike nëse, për shembull, ata janë dënuar për një krim të rëndë ose janë përfshirë në veprimtari të caktuar si pjesë e një bande kriminale ose një organizate kriminale transnacionale dhe ka arsye për të besuar se ata aktualisht paraqesin një kërcënim. Në vlerësimin nëse një individ përbën një kërcënim për sigurinë publike, oficerët dhe agjentët duhet të marrin në konsideratë gjerësinë, seriozitetin dhe kohëzgjatjen e çdo veprimtarie kriminale, si dhe faktorët lehtësues, duke përfshirë, por jo kufizuar në, rrethanat personale dhe familjare, shëndetin dhe mjekësinë faktorët, lidhjet me komunitetin dhe dëshmitë e rehabilitimit. Përcaktimi i përparësive të ICE për individët me dënime të rënda për krime është në përputhje me qëllimin e Kongresit në krijimin e asaj kategorie të veçantë të veprave penale.

Në mungesë të rrethanave shfarosëse, personeli në terren i ICE do të duhet të marrë aprovimin paraprak përpara se të ndjekë rastet që nuk plotësojnë kriteret e supozimit.

By : | March 1, 2021 | ICE News

ICE publishes June monthly report on 287(g) enforcement actions

By : | July 22, 2020 | ICE News

ICE Worksite Enforcement News

ICE announces another extension to I-9 compliance flexibility, no more extensions for employers to respond to NOIs served in March.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) today announced an extension of the flexibilities in rules related to Form I-9 compliance that was granted earlier this year.

 

By : | July 18, 2020 | ICE News

BASHKЁPUNIMI YNЁ ME SHOQATA HUMANITARE PЁR IMIGRANTЁT

Ekipi ynë ligjor ka pasion të veçantë punën humanitare për imigrantët refugjatë, ata që i largohen persekutimit, luftërave dhe terrorit dhe që kalojnë disa nga vështirësitë më të jashtëzakonshme që ekzistojnë.

Ne dedikojmë shumë orë falas dhe bëjmë një punë të pandalshme sidomos për fëmijët e braktisur dhe gratë e abuzuara që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkim të një jete më të mirë. Gjithashtu ne mbështesim shumë shoqata humanitare që ndihmojnë imigrantët, jo vetëm me këshillime ligjore dhe përfaqësim falas të imigrantëve nëpër gjykatat e imigracionit, por edhe me ndihma të vazhdueshme monetare.

Për listën e organizatave që ne mbështesim shikoni më poshtë:

UNICEF www.unicefusa.org
Qëndra e Drejtësisë Tahirih http://www.tahirih.org
Fëmijët në Nevojë për Mbrojtje (KIND) https://supportkind.org/
Akademia e Ligjit të Imigracionit të Fëmijëve (CILA) (CILA) www.cilacademy.org
Këshilli Amerikan i Imigracionit (AIC) www.americanimmigrationcouncil.org
Për eksperiencën dhe ekspertizën tonë na kontaktoni në numrin: 832-288-2727 Ose plotësoni informacionin në të majtën tuaj.