Vizat jo-imigruese janë të përkohshme në natyrë, dhe për të marrë këto viza imigrantët duhet të tregojë qëllimin për t’u rikthyer në vendin e tyre pas skadimit të vizave. Megjithatë, disa nga vizat jo-imigruese kanë qëllim të dyfishtë dhe e lejojnë një imigrant të aplikojë për qëndrim të përhershëm (kartë jeshile) në Shtetet e Bashkuara.

Viza e Vizitorëve B 1 / B-2 : Personat që dëshirojnë të hyjnë përkohësisht në SH.B.A. për biznes (kategoria e vizave B-1), për turizëm (kategoria e vizave B-2), ose për një kombinim të të dyjave (B-1 / B- 2);

Programi i heqjes së vizave : lejon që shumica e qytetarëve ose shtetasve të vendeve pjesëmarrëse të programit të udhëtojnë në SH.B.A për turizëm ose biznes për qëndrime 90 ditë ose më pak, pa marrë vizë. Udhëtarët duhet të kenë një Sistem elektronik të vlefshëm për Autorizimin e Udhëtimit (ESTA);

Vizat e Traktatit E-1 / E-2 Vizat e Tregtarëve dhe Vizat e Investitorëve : Vizat e Tregtarëve  (E-1) dhe Investitorëve të Traktatit (E-2) i lejojnë qytetarët e vendeve me të cilat Shtetet e Bashkuara mbajnë traktatet e tregtisë për të investuar dhe punuar në Shtetet e Bashkuara;

Visa e Studentit F-1 : Vizë e kërkuar për të studiuar në SH.B.A.;

Viza për profesione të specialitetit H-1B : Individë që punojnë në profesione specialiteti;

Vizat e përkohshme të punëtorëve të përkohshëm H-2A & H-2B : Individë nga vendet e caktuara që ofrojnë punë bujqësore të përkohshme ose sezonale (kategoria e vizave H-2A); individë nga vende të caktuara që ofrojnë punë jo-bujqësore të përkohshme ose sezonale (kategoria e vizave H-2B);

Viza e Trajnimit ose Vizitor i Edukimit Special, H-3 : Për individin që merr trajnim (përveç mjekësisë ose akademisë së diplomuar), që nuk është i disponueshëm në vendlindjen e aplikantit, ose programe praktike si p.sh. trajnimi në edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore, fizike ose emocionale;

Viza Vizitori i Shkëmbimit J-1 : Personat e aprovuar për të marrë pjesë në programet e vizitorëve të shkëmbimit;

E fejuara K-1 (e) / K-3 os Viza e Bashkëshortes : Qytetarët e SH.B.A.-së mund të sjellin të fejuarin(ën) në SHBA për t’u martuar dhe për të jetuar në këtë vend (kategoria e vizave K-1); ata gjithashtu mund të sjellin bashkëshortin/en e huaj për të jetuar në SH.B.A. (kategoria e vizave K-3).

L-1 Visa Transferuese e Intrakompanisë : Individët që punojnë në një kompani, degë, apo filial të një kompanie, në një aftësi menaxheriale ose ekzekutive, ose në një pozicion që kërkon njohuri të specializuara. Individët duhet të kenë qenë të punësuar nga i njëjti punëdhënës (kompani) jashtë vendit vazhdimisht për 1 vit brenda tre viteve të mëparshme;

O-1 vizë e jashtëzakonshme e aftësisë së jashtëzakonshme: Një individ me aftësi ose arritje të jashtëzakonshme në shkencat, artet, arsimin, biznesin, atletikën, ose me arritje të jashtëzakonshme të njohura në fushat e fotografive dhe televizionit, të demonstruar nga një vlerësim kombëtar ose ndërkombëtar, për të punuar në fushën e ekspertizës.  Përfshin gjithashtu dhe personat që ofrojnë shërbime thelbësore në mbështetje të individit të mësipërm;

P-1 Atletët individual ose të skuadrës, ose Anëtar i një Grupi Argëtues:  Për individët që kryejnë një garë specifike si atletë, ose që janë anëtarë të një grupi argëtimi;

P-2 Artist ose Argëtues. Për dhënie të një shfaqje nën një program shkëmbimi reciprok midis një organizate në Shtetet e Bashkuara dhe një organizate në një vend tjetër. Përfshihen dhe personat që ofrojnë shërbime thelbësore në mbështetje të individit të mësipërm;

P-3 Artist ose Argëtues. Vizat e kërkuara për të interpretuar nën një program që është unik nga ana kulturore ose një shfaqje ose prezantim tradicional etnik, popullor, kulturor, muzikor, teatral, ose artistik. Përfshihen dhe personat që ofrojnë shërbime thelbësore në mbështetje të individit të mësipërm;

TN  Vizë Profsionale për Kanadezët dhe Meksikanët  TN i lejon shtetasit e kualifikuar Kanadezë dhe Meksikanë të kërkojnë hyrje të përkohshme në Shtetet e Bashkuara për t’u përfshirë në aktivitete biznesi në një nivel professional;