Marrja e Shtetësisë Amerikane është shumë e rëndësishme dhe është qëllimi i fundit për shumë emigrantë që e duan këtë vend, dhe që punojnë pa u lodhur duke kontribuar në suksesin e vendit tonë. Shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë të jetojnë dhe punojnë përgjithmonë në SHBA, të votojnë në zgjedhjet amerikane, të shërbejnë në gjyq, të mbajnë një pasaportë amerikane, dhe të paraqesin peticione në emër të anëtarëve të tyre të familjes.

Fëmijë të Lindur në SHBA

Fëmijët e lindur në SHBA janë automatikisht shtetas amerikanë, pavarësisht statusit të emigracionit të prindërve të tyre. Ndonjëherë, Departamenti i Shtetit refuzon të lëshojë pasaporta për shtetasit amerikanë të lindur në këtë vend që kanë ose “certifikata të lindjes të vonuara” ose kanë një “certifikatë lindjeje të regjistruar nga mamatoshë/parteras”. Në këto raste kemi paditur me sukses Qeverinë Federale, duke detyruar Qeverinë të lëshojë pasaporta për shtetasit amerikanë të lindur në këtë vend.

Lindja jashtë SHBA-ve nga prindër shtetas amerikanë

Fëmijët e lindur jashtë SHBA-së nga prindër shtetas amerikanë janë automatikisht shtetas të SHBA-së.

Naturalizimi i një Prindi

Një fëmijë i lindur jashtë SHBA-ve mund të bëhet automatikisht shtetas amerikan nëse njëri prind bëhet shtetas amerikan para ditëlindjes së 18-të të fëmijës, dhe fëmijës i është dhënë statusi i rezidentit të ligjshëm të përhershëm.

Adoptimi nga Prindër Shtetas Amerikanë

Fëmijët e adoptuar, nën moshën 16 vjeç në kohën e adoptimit, që janë në kujdestarinë ligjore dhe fizike të të paktën një prindi shtetas amerikan, për të paktën dy vjet, mund të bëhen rezidentë të ligjshëm të përhershëm. Fëmija duhet të jetë nën moshën 16 vjeç në kohën e adoptimit ligjor. Nëse fëmija i adoptuar rezident i ligjshëm i përhershëm është nën 18 vjeç dhe të paktën një prind është shtetas amerikan, fëmija gjithashtu mund të fitojë shtetësinë amerikane.

Naturalizimi

Zakonisht, çdokush mbi moshën 18 vjeç që ka qenë rezident i përhershëm për të paktën pesë (5) vjet; që ka qenë prezent fizikisht në SHBA për të paktën 30 muaj nga pesë vitet para datës së dorëzimit të aplikacionit, dhe që mund të tregojë karakter moral të mirë, mund të aplikojë për naturalizim.

Përjashtime Speciale për Naturalizim

Ka përjashtime të veçanta për disa aplikantë për naturalizim, përfshirë individët në ushtri, etj.

Na pëlqen të ndihmojmë klientët tanë me aplikacionet e mëposhtme:

  • Aplikimet për Naturalizim
  • Kërkesë për një Dëgjim në një Vendim në Procedurat e Naturalizimit
  • Paraqitja për Certifikatat e Shtetësisë
  • Padia në Gjykatën Federale për Refuzimin e Aplikacioneve për Naturalizim
  • Përfaqësimi në Gjykatën Federale në Procedurat e De-naturalizimit
  • Padia në Gjykatën Federale për të detyruar Qeverinë Amerikane të lëshojë pasaporta për shtetasit amerikanë të lindur në këtë vend, me “certifikata të lindjes të vonuara” ose “certifikata lindjeje të regjistruara nga mamatoshë/parteras”